bioteknologi

Stipend pه 1,2 mill. kroner til inter nasjonalisering av bioteknologi prosjekter rettet mot helsesektoren
Hvis du er under 35 هr og i ferd med ه utvikle en potensiell norsk bioteknologisk suksess for et internasjonalt marked, bّr du lese dette: Nوringslivets Internasjonaliseringsstiftelse kan gi deg og din bedrift inntil 400 000 kroner i stipend til internasjonalisering. Nوringslivets Internasjonaliseringsstiftelse etablert av Nوrings- og handelsdepartementet og NHO, skal dele ut inntil fem stipender for ه stimulere norsk nوringsliv til internasjonalisering og eksport av innovative produkter og tjenester. I هr utdeles stipend til bioteknologiprosjekter rettet mot helsesektoren. Fّlgende vil bli vurdert Teknologiske lّsninger med hّy innovasjonsgrad Prosjekter med nasjonalt og internasjonalt markedspotensial Prosjekter som er kommersielt konkurransedyktige Prosjekter som utnytter team/ nettverksbygging Prosjekter i fasen markedsintroduksjon og anven delse sه som - stّtte til ekspertbistand til strategi og sikring av IPR, samt andre tillatelser/rettigheter - markedsfّringspartner/partnersّk Spesiell kompetansebygging Prosjekter for spesiell kompetansebygging Stipendene kan tildeles personer under 35 هr som arbeider alene eller i prosjektfellesskap, bedrifter eller virksomheter med fوrre enn 100 هrsverk og med klart definert prosjekt. Sّknaden skal fremmes pه fastsatt sّknadsskjema og i elektronisk form. Sّknadskjema og mer informasjon finner du her: www.norint.no Sّknadsfrist: 1. juli 2007 Sّknaden sendes til norint@innovasjonnorge.no Nوringslivets stipend vil bli bekjentgjort gjennom media og vinnerne vil bli tilskrevet. Det tas forbehold om at omfanget av stipendtildelinger forutsetter at sّknadene tilfredsstiller stiftelsens kvalitetskrav.